O knihovně

Vítáme Vás v naší obecní knihovně.
Půjčování knih má u nás dlouholetou tradici. S půjčování se začínalo ve škole, kde učitelé půjčovali knihy dětem v rámci školní výuky. Knihovna byla také provozována v samostatné budově – dnes bývalá hasičská zbrojnice. 
V obecní kronice se zmiňuje rok 1968 – "knihovna řízená Navrátilem má dobrou pověst". Tehdy už byla knihovna v nově postavené budově MNV, dnes budova obecního úřadu. Knihovna administartivně spadala pod střediskovou knihovnu Tišnov a po té pod Okresní knihovnu Brno-venkov Židlochovice.
V roce 2003 byla knihovna zapsána do evidence knihoven, zřizovatel je OÚ Všechovice. OÚ Všechovice uzavřel v roce 2003 smlouvu s Městem Kuřim jako zřizovatelem Městské knihovny Kuřim o poskytování odborných  knihovnických služeb.