Služby‎ > ‎

Ceník poplatků

Ceník poplatků a náhrad
Základní služby
Půjčování knih a časopisů, poskytování ústních informací a internet zdarma

Další služby a náklady na evidenci čtenářů
Zápis nového čtenáře – první registrace v knihovně zdarma
Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců pro dospělé  30 Kč
Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců pro děti 30 Kč
Kauce při vystavení čtenářského průkazu pro osoby bez trvalého pobytu v regionu působnosti knihovny podle hodnoty půjčovaných knih
 200 až 
1 000 Kč

Vybrané služby
Kopírování 1 str. A4 1 Kč
Kopírování 1 str. A3 2 Kč
Tisk informací z Internetu 1 str. A4 ČB 1 Kč
Tisk informací z Internetu 1 str. A4 barevná 10 Kč
Meziknihovní výpůjční služba 35 Kč

Poplatky z prodlení, upomínky
Vybírá se bez písemné upomínky
knihy a časopisy 2 týdny po překročení měsíční výpůjční lhůty 
 
5 Kč
1. upomínka15 Kč
2. upomínka25 Kč
3. upomínka35 Kč
Upomínací dopis 55 Kč

Ostatní poplatky   
Ztráta nebo poškození knihy
Ztráta nebo poškození časopisu
cena knihy + 50 Kč
cena časopisu + 20 Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky
Poškození vazby knihy  
10 Kč
50 Kč
Poškození čárového kódu  20 Kč

Ostatní placené služby
Prodej vyřazených knih a časopisůsmluvní ceny

Platnost ceníku od 1. 12. 2011